Cuộc nói chuyện giữa Sếp vá nhân viên hay vắng mặt với hàng tỉ lý do ‘ốm, nhà có giỗ, bạn cưới’:

Lười biếng, vô kỷ luật sẽ khiến bạn phải trả giá đắt! Bạn thích môi trường làm việc chuyên nghiệp,

Read more
Anh Hưng