Dự án thi công mái che nhà thờ Klong

Dự án thi công mái bạt che nhà thờ Klong

Tên dự án: Mái che nhà thờ Klong
Địa chỉ: Hiệp an, Đức trọng, Lâm đồng

Công việc thực hiện

  • Tư vấn thiết kế
  • Thi công cơ khí mái che
  • Cung cấp bạt rèm mái hiên di động

Hình ảnh công trình dự án

 

Dự án thi công mái bạt che nhà thờ Klong - tư vấn thiết kế bởi CTY TNHH SX XD CẢNH HƯNG
Dự án thi công mái bạt che nhà thờ Klong – tư vấn thiết kế bởi CTY TNHH SX XD CẢNH HƯNG
Dự án thi công mái bạt che nhà thờ Klong - tư vấn thiết kế bởi CTY TNHH SX XD CẢNH HƯNG, Dt 0973555159
Dự án thi công mái bạt che nhà thờ Klong – tư vấn thiết kế bởi CTY TNHH SX XD CẢNH HƯNG
Dự án thi công mái bạt che nhà thờ Klong - tư vấn thiết kế bởi CTY TNHH SX XD CẢNH HƯNG, Email cokhi.maiche@gmail.com
Dự án thi công mái bạt che nhà thờ Klong – tư vấn thiết kế bởi CTY TNHH SX XD CẢNH HƯNG
Dự án thi công mái bạt che nhà thờ Klong - tư vấn thiết kế bởi CTY TNHH SX XD CẢNH HƯNG
Dự án thi công mái bạt che nhà thờ Klong – tư vấn thiết kế bởi CTY TNHH SX XD CẢNH HƯNG
Dự án thi công mái bạt che nhà thờ Klong - tư vấn thiết kế bởi CTY TNHH SX XD CẢNH HƯNG
Dự án thi công mái bạt che nhà thờ Klong – tư vấn thiết kế bởi CTY TNHH SX XD CẢNH HƯNG
Dự án thi công mái bạt che nhà thờ Klong - tư vấn thiết kế bởi CTY TNHH SX XD CẢNH HƯNG
Dự án thi công mái bạt che nhà thờ Klong – tư vấn thiết kế bởi CTY TNHH SX XD CẢNH HƯNG
Dự án thi công mái bạt che nhà thờ Klong - tư vấn thiết kế bởi CTY TNHH SX XD CẢNH HƯNG
Dự án thi công mái bạt che nhà thờ Klong – tư vấn thiết kế bởi CTY TNHH SX XD CẢNH HƯNG. Dt 0973555159

**************************************************************************************

Thi công Mái bạt Che, hiệp an, Đức trọng,  lâm đồng

Anh Hưng