Thi công mái bạt che cho nhà xưởng

Dự án: Cty Heineken Việt Nam

Địa chỉ: Lê Văn Khương, Q12, Tp HCM

Hình ảnh dự án

Thi công mái bạt che cho nhà xưởng
Thi công mái bạt che cho nhà xưởng
Thi công mái bạt che cho nhà xưởng
Thi công mái bạt che cho nhà xưởng
Thi công mái bạt che cho nhà xưởng
Thi công mái bạt che cho nhà xưởng
Thi công mái bạt che cho nhà xưởng
Thi công mái bạt che cho nhà xưởng
Thi công mái bạt che cho nhà xưởng
Thi công mái bạt che cho nhà xưởng ĐỊA CHỈ. 338 Gì Dầu. Tân Quý. Tân Phú. Tp hcm
Thi công mái bạt che cho nhà xưởng ĐỊA CHỈ. 338 Gò Dầu. Tân Quý. Tân Phú. Tp hcm

Đt 0973555159 0946332379

Thi công mái bạt che cho nhà xưởng ĐỊA CHỈ. 338 Gò Dầu. Tân Quý. Tân Phú. Tp hcmĐt 0973555159 0946332379

Anh Hưng