TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG – ĐÀO TẠO THÀNH THỢ

Cty TNHH SX TM DV CẢNH HƯNG
Cần tuyển: 10 Lao Động Phổ Thông được đào tạo thành thợ.
Lương học việc: 6 triệu tháng
Sau 3 tháng tăng 500.000

Tuyển thợ hàn - Đào tạo thợ hàn

MÁI CHE DI ĐỘNG Ở ĐÀ NẴNG – QUẢNG NAM

Cơ Khí Mái Che HUY PHÁT

DT 0973.555.159 –  0989.3456.01

Email: Cokhimaiche@gmail.com

Công ty cần tuyển Lao Động Phổ Thông được đào tạo thành thợ,

Thanh niên 18 tuổi trở lên

Quê ở: Lao Động Phổ Thông Quảng Trị,

Lao Động Phổ Thông Quảng Bình,

Lao Động Phổ Thông Quảng Bình Đà Nẵng, Quảng nam

Lao Động Phổ Thông Phú Yên,

Lao Động Phổ Thông Khánh Hòa,

Lao Động Phổ Thông Bình Dương,

Lao Động Phổ Thông Đăklăk,

 

Anh Hưng