TÌNH YÊU TÔ BÚN RIÊU

Tình yêu là tô bún riêu
Buổi sÁng vào sở, ít nhiều nhớ nhau
Bún riêu mà thiếu tí rau
Cũng như chiếu vắng thiếu nhau đợi chờ

Bún riêu cay đắng mắt mờ
Mắm tôm không có…… cua vờ trứng …chi
Tình yêu một bóng người đi
Tình yêu lẻ bạn …. tại vì đơn phương

Bún riêu phải có đủ hương
Cua say mắm ruốc và xương heo hầm
Hương bay nghi ngút….. xí sầm
Hai đầu chụm lại thì thầm ta thi

Anh Hưng